14 januari, 2015

Vanliga frågor

 


Vilka versioner finns det av 0tid?

0tid finns i tre versioner, service, lots och transport. Service vänder sig till hantverkare och transport/lots vänder sig till transportföretag.

 

Vad behöver jag för utrustning för att använda systemet?

En dator, internetanslutning och eventuellt en surfplatta eller smartphone för att hantera systemet ute på fältet.

 

Vilka mobiltelefoner/surfplattor bör vi använda?

Ni kan använda de vanligaste androidtelefoner, Iphone och surfplattor.

 

Om vårt ekonomisystem inte står med i listan, samarbetspartners?

Hör av er så försöker vi hitta en lösning.

 

Varför behöver ni ekonomisystemets integration/API?

Integration eller API är ett sätt för 0tid att prata med ert ekonomisystem och därigenom kunna skapa fakturor, kunder och material.

 

Om vi har haft ett annat arbetsordersystem tidigare, kan man då få sitt gamla kundregister inläst i 0tids sytem?

Under er demoperiod har man möjligheten att skicka register (i Excell- eller XML-format) till info@nolltid.se. När demoperioden avslutas och ett avtal blivit påskrivet så läses, samtliga register in i systemet.

 

På vilket sätt får personalen reda på vilka arbetsordrar de ska arbeta med?

En administratör har möjligheten att delegera vilka anställda som ska arbeta med vad. Om en administratör väljer att inte delegera ut en arbetsorder till specifik personal, så kommer all servicepersonal kunna arbeta med den. Vanlig personal kan enbart arbeta med arbetsordrar som delegeras till dem, alternativt arbetspass som de har blivit schemalagda på.

 

Hanteras RUT/ROT-avdrag av 0tids system?

Ja. I systemet har man möjligheten att fylla i samtliga uppgifter som krävs av skatteverket, på en arbetsorder. Använder man Fortnox som fakturasystem så kommer dessa uppgifter följa med fakturan.

 

Hur registrerar man sin arbetade tid?

I systemet finns det två rekommenderade sätt att lämna in en tidrapport. Den första är att lämna in en tidrapport direkt via en arbetsorder, utan schemaläggning. Den andra är att en administratör skapar ett schema åt en, där man dagligen lämnar in sin arbetade tid.

 

Var lägger man in avvikelser/frånvaro i systemet, såsom sjukdom eller semester?

Om en anställd är sjuk, så måste detta registreras av en administratör i arbetsschemat. Om den anställde är schemalagd på ett eller flera arbetspass under dagen, så måste dessa arbetspass först tas bort, eller markeras med en avvikelse via schemat.

 

Måste jag lämna in en rapport och godkänna den för att arbetstiden ska faktureras till kunden?

En godkänd tidrapport krävs för att den arbetade tiden ska gå vidare till fakturering, samt eventuell löneberedning.

 

Kan man skriva ut underlag till kund, och blir de tydligt specificerad med antalet timmar man lagt ner, samt material man använt sig av?

Det finns en mängd olika utskriftsmöjligheter i systemet. För att få ett underlag med antal timmar och material som spenderats på en arbetsorder, så kan man skriva ut detta i form av ett PDF-dokument, med sin egna logotyp. det går även att få ut underlag för manuell löneberedning via personalöversikten.

 

Vad menas med ”förfaktura”?

En förfaktura är en sammanställning av det material och den tid som är nerlagd på en arbetsorder, under en viss period. I förfakturan så slutredigerar man antal, pris och rabatt på de artiklar som ska gå vidare till fakturering, samt eventuell text som ska följa med debiteringsunderlaget.

 

Om man väljer att inte fakturera med Fortnox, hur fakturerar man då?

Man skriver ut ett debiteringsunderlag där man får en sammanställning av allting som ska faktureras. Detta kan sedan enkelt manuellt skrivas in i sitt befintliga fakturasystem.

 

Kan man fakturera kunder från olika prislistor?

Det går att skapa flera prislistor i systemet. När en prislista är klar, så kan den tilldelas en kund, genom att gå in i kundens profil och välja den prislista som ska gälla för kunden.

 

Hanterar ni e-följesedlar? I sådana fall, hur fungerar det?

Vi hanterar e-följesedlar från flera av de större grossisterna i Sverige. Allt som krävs är att man uppger sitt kundnummer hos grossisten till oss på 0tid, och meddelar grossisten att man är kund hos oss, och att man vill att ens e-följesedlar skickas till 0tid.

 

 Har ni fler frågor, ring eller maila oss på:

support@nolltid.se eller 044-590 66 02

 

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio